Ομαδικά προγράμματα στο ΙΕΘΣ

Γενικές πληροφορίες

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ), πέραν της παροχής ατομικής θεραπείας παιδιών – εφήβων και ενηλίκων, προσφέρει ομαδικά προγράμματα βασισμένα στο γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο.

Υπάρχουν ομαδικά προγράμματα τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας για ένα μεγάλο εύρος δυσκολιών, αλλά και προγράμματα που δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένα προβλήματα, αποσκοπώντας στην βελτίωσης της ψυχολογικής προσαρμογής και της λειτουργικότητας σε κεντρικούς τομείς της ζωής.

Ανάλογα με τους σκοπούς του ομαδικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με με άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους αλλά και τα βιώματα των άλλων συμμετεχόντων, να αντλήσουν στήριξη και ενθάρρυνση από τα άλλα μέλη της ομάδας και να εξασκηθούν σε νέες δεξιότητες.

Σε ποιους απευθύνονται τα ομαδικά προγράμματα;

Κάποια ομαδικά προγράμματα είναι αυτοτελή, ενώ άλλα είναι σχεδιασμένα για να συνδυάζονται με ατομική θεραπεία. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ενήλικες, τα παιδιά-έφηβοι ή οι γονείς τους, κατόπιν συνεννόησης με τον θεραπευτή τους, συμμετέχουν στο ομαδικό πρόγραμμα παράλληλα με τη δουλειά που γίνεται σε προσωπικό επίπεδο ή σε επίπεδο οικογένειας. Στην περίπτωση των ομαδικών προγραμμάτων για γονείς, μπορεί να συμμετέχει ο ένας ή και οι δύο γονείς.

Συμμετέχοντες, κόστος και αριθμός συνεδριών

Τα ομαδικά προγράμματα του ΙΕΘΣ πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες 4 έως 12 συμμετεχόντων με κοινούς στόχους και συνήθως συντονίζονται από δύο ειδικούς. Ο αριθμός των συναντήσεων ποικίλλει από 8 έως 14 συνεδρίες, δίωρης ή τρίωρης διάρκειας. Η συχνότητα είναι συνήθως εβδομαδιαία και το κόστος της κάθε συνεδρίας είναι 20 ευρώ.

Διαδικασία ένταξης στα ομαδικά προγράμματα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΙΕΘΣ, προκειμένου να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τα ομαδικά προγράμματα που υλοποιούνται αναρτώνται στη σελίδα των Ανακοινώσεων και δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram, twitter). Τα ομαδικά προγράμματα προσφέρονται σε καθορισμένες ημερομηνίες μία η δύο φορές ανά έτος, με εξαίρεση το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις δεξιότητες της ΔΣΘ που έχει συνεχή λειτουργία. Πριν την έναρξη της ομάδας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε μια συνέντευξη με τους συντονιστές, με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι ανάγκες τους μπορούν να καλυφθούν από το συγκεκριμένο ομαδικό πρόγραμμα. Στη συνάντηση αυτή συμπληρώνονται και κάποια ερωτηματολόγια. Σε περίπτωση που συντονιστές κρίνουν ότι θα σας ταίριαζε καλύτερα μια διαφορετική μορφή παρέμβασης, θα σας ενημερώσουν σχετικά με άλλες δυνατότητες λήψης βοήθειας χαμηλού κόστους.

Προσφερόμενα ομαδικά προγράμματα