Περιοδικό
«Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική
Έρευνα & Θεραπεία»

ΕΚΔΟΣΗ:

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας της Συμπεριφοράς

Διευθύντρια Σύνταξης και Έκδοσης
Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι

Αν. Διευθυντής Σύνταξης
Φραγκίσκος Γονιδάκης

Βοηθός Σύνταξης
Φωτεινή Λέκκα

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Το περιοδικό «ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» (ΓΣΕ&Θ) αποτελεί επιστημονική έκδοση του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ). Εκδίδεται διαδικτυακά δύο φορές τον χρόνο, έχει ανοιχτή πρόσβαση και δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Στόχος του ΓΣΕ&Θ είναι να συμβάλει στην προώθηση του επιστημονικού ενδιαφέροντος και της έρευνας στο πεδίο της γνωσιακής – συμπεριφορστικής ψυχοθεραπείας, στη διάδοση της γνώσης που παράγεται στην Ελλάδα και διεθνώς αναφορικά με το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο παρέμβασης, καθώς και στην έγκυρη ενημέρωση επαγγελματιών σχετικά με σύγχρονες εξελίξεις και νεότερα δεδομένα που αφορούν την κλινική πράξη.

Το ΓΣΕ&Θ δημοσιεύει, μεταξύ άλλων, πρωτότυπες ερευντικές εργασίες, σύντομες εμπειρικές αναφορές, θεωρητικές ανασκοπήσεις σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη γνωσιακή – συμπεριφοριστική έρευνα και θεραπεία και βιβλιοκρισίες.

Η επιλογή των εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση γίνεται με κριτήριο το επιστημονικό ενδιαφέρον, την ερευνητική ποιότητα και την επάρκειά τους.

Η κρίση των άρθρων που υποβάλλονται προς δημοσίευση βασίζεται στη διαδικασία της «διπλά τυφλής αξιολόγησης», η οποία προστατεύει την ταυτότητα των συγγραφέων καθώς και των αξιολογητών τους.

Το περιοδικό ΓΣΕ&Θ αναλαμβάνει εξολοκλήρου το κόστος υποβολής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των άρθρων, τα οποία και είναι ελεύθερα προσβάσιμα αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους.

Υποβολη Αρθρων – Επικοινωνια

cbrt@ibrt.gr

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ